Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů pomocí lezecké techniky

Provádíme všude tam, kde není možné vzhledem k okolním podmínkám strom pokácet celý. Ať už z důvodu blízkosti budov, drátů vysokého napětí, ploty, zahrady, chaty, skleníky... Zkrátka všude tam, kde hrozí nebezpečí újmy na majetku.

stížené kácení stromů

 • strom nelze pokácet celý, ale například po dvou částech
 • pod stromem nebo okolo není nic, co by se mohlo rozbít

kácení s chytáním dřevní hmoty do lana

 • strom nelze složit celý
 • pod nebo v blízkosti stromu jsou věci (skleníky, střechy..) které by se mohli kácením rozbít
 • strom se musí řezat postupně a kusy stromu se musí tzv. chytat a pouštět po laně a pomocí kladek podél kmenu na zem.
 • Nejnáročnější typ kácení stromů, ale levnější než za použití plošiny.
 • Musí se používat speciální lezecké vybavení a věci na spouštění břemen.

kácení bez chytání dřevní hmoty do lana

 • strom nelze složit celý
 • v blízkosti stromu nejsou žádné věci (skleníky, střechy..) které by se mohli kácením rozbít
 • strom se musí řezat postupně a kusy se můžou házet volně na zem
 • používá se pouze speciální lezecké vybavení pro výstup na strom.

Kácení stromů pomocí automobilové plošiny

 • strom se musí řezat postupně a kusy se můžou házet volně na zem
 • rychlost oproti využití lezecké techniky
 • vyšší cena z důvodu pronájmu plošiny

 

Cena

Ceny se zde paušálně stanovují velmi těžce, protože každý strom je jinak rostlý a bývá obklopen různými práci ztěžujícími podmínkami (ploty, bazény, dráty el. vedení, hroby, střechy, zahradní domky, skleník...). Rizika zpravidla navyšují dobu zásahu a tím i celkovou cenu. Konečnou cenu se dozvíte samozřejmě ještě před započetím prací. Samozřejmě bezplatně!
Proto volíme osobní konzultaci přímo u stromu nebo po e-mailu alespoň se zasláním pár fotografií.